Välkommen till Svenska ESPAnet

Svenska ESPAnet, eller Nätverket för forskning om socialpolitik och välfärd, är ett nätverk av forskare som samlas kring forskningsfrågor om socialpolitik, levnadsnivå och välfärdsstaten. Medlemmarna i nätverket kommer från lärosäten runtom hela Sverige, och framförallt från institutioner med fokus på olika typer av sociala frågor. Varje höst anordnar någon av nätverkets medlemsinstitutioner en konferens som samlar alla medlemmar, och även konferenser/seminarium riktade mot doktorander.

Årets höstmöte, 7-8 november 2023, Malmö

Årets höstmöte kommer att anordnas av sociologiska institutionen, Lunds universitet. Kontakt: Johan Sandberg och Jan Mewes.