ESPAnet

ESPAnet etablerades 2002 med syfte att främja utbyte och samarbete bland socialpolitiska forskare i Europa, och etablera socialpolitik som ett central forskningsfält inom akademin. Ni kan besöka ESPAnet via deras hemsida: https://espanet.org/.