Mejllista

Svenska ESPAnet har inga medlemsavgifter, varken på individ and institutionsnivå.

Individuella forskare kan anmäla sig till nätverket genom att skriva upp sig på den mejllista som vi administrerar. Detta medför inga som helst förpliktelser gentemot nätverket.

Anmälan till mejllista kan göras genom att skicka ett tomt mejl till svenskaespanet-subscribe@lists.sunet.se, eller genom att fylla i formuläret på https://lists.sunet.se/postorius/lists/svenskaespanet.lists.sunet.se 

Institutioner kan anmäla intresse att ingå som samarbetspartner i nätverket genom att mejla administratören, admin@svenskaespanet.se. Partnerskap på institutionell nivå innebär inga förpliktelser gentemot nätverket.