Integritetspolicy

Vilka är vi?

Svenska ESPAnet (eller Nätverket för forskning om socialpolitik och välfärd) är ett nätverk för forskare och doktorander verksamma i Sverige inom området socialpolitik och välfärd. Mer information finns här: https://svenskaespanet.se/om.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). En kaka är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Nästa gång du besöker webbplatsen kan webbläsaren använda den för att visa sidorna enligt dina inställningar. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbplats som använder kakor samtycka till att det lagras kakor på användaren dator och informeras om vad kakor används till, i det här fallet för att visa sidan enligt dina egna inställningar, och hur sådan användning förhindras.

Om du inte vill tillåta att cookies lagras på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du använder. Du kan hitta mer information om detta i din webbläsares hjälpfunktion. Om du väljer att inte tillåta kakor riskerar du att förlora viss funktionalitet på webbplatsen.

Innehåll från andra sidor

Innehåll på denna sida kan ibland vara inbäddat från andra sidor (t.ex. formulär från Google). Inbäddat material samlar oftast in information på samma sätt som en besökare varit på den andra webbsidan. Dessa sidor kan därför också samla in information om dig, speciellt om du är inloggad som användare på andra sidor.

Vilka vi delar din information med

Då Svenska ESPAnet är ett nätverk som utgörs av svenska lärosäten, så utgör mycket av den information som samlas in på denna sida allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan alla som begär ut den allmänna handlingen ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta. Dock kommer vi aldrig att överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd.

Hur länge sparar vi din data?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs enligt lag.

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) så har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Nedan har vi kort beskrivit vilka rättigheter du har. Du kan alltid vända dig till oss för att utöva dina rättigheter.

  • Rätt till tillgång: Detta innebär att du får tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.
  • Rätt till rättelse: Detta innebär att du kan begära att dina personuppgifter skall rättas i de fall uppgifterna är felaktiga.
  • Rätt att dra tillbaka medgivande: Detta innebär att du alltid har rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett till oss. Ett exempel på detta kan vara att du inte längre vill få fler nyhetsbrev skickade till dig.
  • Rätt till radering: Detta innebär att du har rätt att begära radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Tänk dock på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter.
  • Rätt till begränsning av behandling: Detta innebär att du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Exempelvis i det fall där du bestrider uppgifternas korrekthet.
  • Rätt att invända mot behandling: Detta innebär att du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Det kan dock finnas undantag för denna rättighet.
  • Rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål.
  • Rätt att inge klagomål: Detta innebär att du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
  • Rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att sedan kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Det kan ibland finnas tekniska begränsningar kring detta.

För hjälp med något av ovanstående, skicka ett mail till admin@svenskaespanet.se